Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Kategori

Övningsaktiviteter

Inga personuppgifter sparas


Syfte

Övning

Inga personuppgifter är nödvändiga eller  sparas - icke aktiva konton tas bort efter 90 dagar

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Användare

Kategori

Övningsaktiviteter

Inga personuppgifter sparas


Syfte

Övning

Inga personuppgifter är nödvändiga eller  sparas - icke aktiva konton tas bort efter 90 dagar

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Kurskategorier

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Kurser

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Aktivitetsmoduler

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Block

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs