About us

Sveriges Sändareamatörer (SSA) är en intresseförening för sändareamatörer och andra som är intresserade av radiokommunikation i olika former.
Post& Telestyrelsen (PTS) har till SSA delegerat

  • att genomföra certifikatprov för amatörradiocertifikat
  • utfärdandet av amatörradiocertifikat, samt 
  • utdelning av anropssignaler för amatörradio.

Läs mer om SSA här!

Sveriges Sändareamatörer (SSA) (Swedish Amateur Radio Association)  is an association for Radio Amateurs and others interested in various flavors of radio communication.  The Swedish National Telecom Regulator (PTS) has delegated to SSA

  • to conduct exams for amateur radio certificates, 
  • the issuing of amateur radio certificates
  • the issuing of call signs for amateur radio

Learn more about SSA here! (in Swedish)