Datapolicy och GDPR

Genom att användare skaffar sig en inloggning till denna site, godkänner användaren SSA:s policy för lagring av personuppgifter. De personuppgifter i form av personnummer, namn och adressuppgifter som användaren uppger i samband med certifikatprov kommer att lagras i systemet i all framtid efter godkänd prov och utfärdat certifikat.  Dessa uppgifter kommer även att tillhandhållas Post&Telestyrelsen(PTS). Erhålls inget certifikat kommer uppgifterna att raderas inom 5 år.

By creating a user account on this site, the user approves of SSA:s policy for storing personal information.
The personal information that the user provides prior to a certificate test,will we be stored in the system indefinitely after a passed test and issue of an amateur radio certificate. This information will be shared with the Swedish National Telecom Regulator (PTS). Is no certificate issued, the personal information will be erased within 5 years.