Instruktioner kring certifikat och för deltagare i certifikatprov